Preklady

Preklady

Realizujeme preklady bežného aj odborného textu.

(obchodná korešpondencia, zmluvy, smernice, technické preklady, návody a ďalšie).

Štandardizovaná strana textu / normostrana obsahuje 1800 znakov vrátane medzier.

Preklady