Intenzívne kurzy

Intenzívne kurzy

Potrebujete viac komunikovať? Zintenzívniť výučbu?

Sú to kurzy realizované v príjemnom prostredí Tatier so slovenským lektorom alebo native speakerom. Denná výučba predstavuje sadu 6-8 vyučovacích hodín s prestávkami na občerstvenie/obed.

Program zahŕňa výučbu gramatiky a slovnej zásoby, precvičovanie novozískaných poznatkov formou komunikácie. Výučba je podporovaná audiovizuálnymi pomôckami, autentickým materiálom a hrami. A ešte niečo navyše…

Každý účastník obdrží materiály na začiatku kurzu.

Intenzívne kurzy robia výučbu efektívnejšou, lebo ste s jazykom v dennodennom kontakte, čím sa vaša šanca na pokrok výrazne zvyšuje.

Účastníci kurzu obdržia certifikáty o jeho absolvovaní.

Intenzívne kurzy